Legotillverkning

Legotillverkning av plastprodukter

Med 55+ års erfarenheter och kompetens inom formsprutning ger extra trygghet till kunderna. Vi är ofta med redan från idéstadiet fram till färdig produkt. Ed-Wa har idag 13 formsprutor med en låskraft på 25-370 ton samt 6 st hydraul och excenterpressar.

Vår organisation är minimerad men våra kunskaper, erfarenheter och resurser är maximerade. Detta ger flexibilitet och en möjlighet att sätta in resurser där och när de behövs.

Allt detta tillsammans gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv tillverkning.

Effektiv montering och packning

Många plastkonstruktioner behöver efter formsprutningen en kompletterande montering och packning – vi har effektiva processer för detta.

Tampongtryck

Tampongtryck, eller tampotryck, är en djuptrycksteknik där tryckfärg överförs från klichén av en elastisk tampong i silikongummi till detaljen som ska tryckas. Genom tampongens elasticitet och formbarhet kan även böjda ytor tryckas. Upplösningen är hög för såväl enfärgs- som flerfärgstryck.